Dana Hájková sdílení


Podpora vesmíru v „přímém" přenosu v denním životě
Pravdivý příběh mladé unavené, životem zkoušené maminky malých dětí..... O naději, podpoře a víře v dobro, krásu a lásku. Stalo se na tramvajové zastávce v Brně.

Prána - energie života | 1. část Vzájemné sdílení o procesu transformace
Více najdete v knize Pránická výživa .- jiná cesta ke spiritualitě, Autor Henri Monfort, spoluautor Dana Hájková Dana sdílí osobní příběh náhlých změn v životě po autohavárii. O otevřenosti a potřebě zůstat v kontaktu s přítomností , s běžným denním životem, prací, rodinou, přáteli. O odpuštění a naději. Beznaději a odvaze ji čelit. O poznání, že nejde léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla, a tělo bez duše.

Prána - energie života | 2. část – O smrti a znovuzrození aneb tanec v Avignonu
Více najdete v knize Pránická výživa .- jiná cesta ke spiritualitě, Autor Henri Monfort, spoluautor Dana Hájková Dana sdílí osobní příběh náhlých změn v životě po autohavárii. O otevřenosti a potřebě zůstat v kontaktu s přítomností , s běžným denním životem, prací, rodinou, přáteli. O odpuštění a naději.

Zemětřesení v Nepálu 2015
Beseda o prožitku přímé zkušenosti zažitého zemětřesení v Nepálu, o odevzdanosti a smíření, o pokoře a úctě k životu, odvaze a soucitu, o intuici a moudrosti ze zkušeností.

Žijeme z energie – tvořivé bytí na vlně pránické energie
Dana Hájková s Kateřinou Čajánkovou si povídají o kreativitě bez hranic na vlně lásky a radosti ze hry zvané ŽIVOT

Žijeme z vesmírné energie, prány
Lida Vita svým sobě vlastním humorem je ochotna se podělit o prožitou zkušenost zhmotnění vize „osvobození se“ , „ znovuzrození“ a „ návrat domů“ . A to během 3 týdnů vědomé duchovní práce a sebenaslouchání. Jak sama říká , nejen , že se ona cítí štastná, ale i okolí bez znalosti její vnitřní cesty vidí i „navenek“ a slovy oceňuje její osobní proměnu. Byla nejstarší účastnicí 21 denního procesu u Henri Monfort v historii pořádání programu ve Francii