Henri Monfort |spoluautor Dana Hájková


Henri Monfort - La nourriture pranique | Un autre chemin vers la spiritualité
Henri Monfort mi odpověděl na to, že to , co "vypadalo" že se mi zdálo a působilo mi utrpení v životě, je jen jedna z realit, které vidíme, cítíme, vnímáme a žijeme současně s hmotných životem TEĎ a TADY . Dodalo mi to odvahu a potvrzení, že svět je bezpečné a krásné místo. Henri Monfort est né en 1953, au bout de la Bretagne sur la Pointe du Raz et c’est dans cet Univers magique du Grand Large, d’Océan et de vents sauvages qu’il a pris contact avec les Forces de la Nature. Chamane et thérapeute, il vit à présent à Nantes où il a commencé l‘expérience de la « Nourriture Pranique ». Il est également actif dans l‘aide à la personne par la réharmonisation énergétique, et anime des conférences ainsi qu‘un site internet

Henri Monfort Shamanisme et nourriture pranique
Henri Monfort est né en 1953, au bout de la Bretagne sur la Pointe du Raz et c’est dans cet Univers magique du Grand Large, d’Océan et de vents sauvages qu’il a pris contact avec les Forces de la Nature. Chamane et thérapeute, il vit à présent à Nantes où il a commencé l‘expérience de la « Nourriture Pranique ». Il est également actif dans l‘aide à la personne par la réharmonisation énergétique, et anime des conférences ainsi qu‘un site internet

Henri Monfort Breatharian Shaman
Stromy stromy stromy děkuji za tu uzemňující sílu Henri Monfort est né en 1953, au bout de la Bretagne sur la Pointe du Raz et c’est dans cet Univers magique du Grand Large, d’Océan et de vents sauvages qu’il a pris contact avec les Forces de la Nature. Chamane et thérapeute, il vit à présent à Nantes où il a commencé l‘expérience de la « Nourriture Pranique ». Il est également actif dans l‘aide à la personne par la réharmonisation énergétique, et anime des conférences ainsi qu‘un site internet

Henri Monfort Démonstration de la composition des exercices d'accompagnement
Henri Monfort est né en 1953, au bout de la Bretagne sur la Pointe du Raz et c’est dans cet Univers magique du Grand Large, d’Océan et de vents sauvages qu’il a pris contact avec les Forces de la Nature. Chamane et thérapeute, il vit à présent à Nantes où il a commencé l‘expérience de la « Nourriture Pranique ». Il est également actif dans l‘aide à la personne par la réharmonisation énergétique, et anime des conférences ainsi qu‘un site internet

Henri Monfort - DVD – Enregistrement de la conférence Nourriture Pranique
nourriture pranique Henri Monfort est né en 1953, au bout de la Bretagne sur la Pointe du Raz et c’est dans cet Univers magique du Grand Large, d’Océan et de vents sauvages qu’il a pris contact avec les Forces de la Nature. Chamane et thérapeute, il vit à présent à Nantes où il a commencé l‘expérience de la « Nourriture Pranique ». Il est également actif dans l‘aide à la personne par la réharmonisation énergétique, et anime des conférences ainsi qu‘un site internet

Henri Monfort - trailer - Recording of the conference
Henri Monfort - trailer - Recording of the conference by Henri Monfort Pranic Nourishment, Another Path to a Spiritual Life The book was written by Henri Monfort, a shaman and therapist who lives in Nantes, where he began his own pranic nourishment on November 23, 2002. Dana Hajkova co-authored the book with a section on Prana, Support on the Way to Self-discovery and Self-healing.

Henri Monfort A shaman and a therapist- Recording of the conference Brno
Pranic Nourishment, Another Path to a Spiritual Life The book was written by Henri Monfort, a shaman and therapist who lives in Nantes, where he began his own pranic nourishment on November 23, 2002. Dana Hajkova co-authored the book with a section on Prana, Support on the Way to Self-discovery and Self-healing.

H. Monfort - A shaman and a therapist
Pranic Nourishment, Another Path to a Spiritual Life The book was written by Henri Monfort, a shaman and therapist who lives in Nantes, where he began his own pranic nourishment on November 23, 2002. Dana Hajkova co-authored the book with a section on Prana, Support on the Way to Self-discovery and Self-healing.

Henri Monfort- DVD - Pránická výživa
Spoluautorkou knihy a autorkou poslední kapitoly, nazvané Prána pomocník na cestě sebepoznání a sebeléčby, je Dana Hájková. Daně se v roce 2006 autohavárií a úrazem páteřního kanálu otevřelo vědomí širšího vnímání. Úraz nastartoval nevratný proces cesty poznání na úrovni vědomí si sebe sama, vědomí si souvislostí těla, ducha a duše. Poznání a prožití celistvosti v přítomného okamžiku, realizovaného v bežném denním životě a v dennodením konání. Ve vědomí Jednoty Celku. Ve vědomí bezpodmínečnosti. Tento dobrodružný proces osobní transformace, jak ho popisuje otevřeně a podrobně v knize, proces cesty ke vnitřní svobodě, poznání , navrácení osobní síly, sebe-vědomí a znovunastolení zdraví ji přivedl zcela spontánně i k ochutnávce zkušenosti pránické výživy. Vydáním knihy a zvěřejněním svého příběhu Dana přispěla k odtabuizování témat jako je domácí násilí, alkoholismus a jeho důsledky v rodinách. Ukazuje svým příběhem jak lze změnit svůj “osud” a vyvázat se z věrnosti zničující rodinné karmě a žít naplněný život osvobozený od vlivu prožitých traumat minulosti bez obav z budoucnosti. Nyní se navrátila bydlet nedaleko rodného Zlína, do míst, kde prožívala propojení s Jednotou již jako malá holka.

Henri Monfort - A shaman and a therapist Bratislava |trailer
Pranic Nourishment, Another Path to a Spiritual Life The book was written by Henri Monfort, a shaman and therapist who lives in Nantes, where he began his own pranic nourishment on November 23, 2002. Dana Hajkova co-authored the book with a section on Prana, Support on the Way to Self-discovery and Self-healing.

Henri Monfort - Radun| trailer
Henri Monfort - Dana Hájková - prána - Pránická výživa - jiná cesta ke spiritualitě

Henri Monfort | A shaman and a therapist Praha Kino Lucerna | trailer
Henri Monfort pránická výživa jako jedna z cesta ke spiritualitě

Henri Monfort | Iyengar Yoga centrum | shaman
Henri Monfort dostával otázky i od zvídavých dětí a ty sklízely údiv a obdiv za svou smělost, moudrost a soucit.

Henri Monfort | Brno |
Henri Monfort - besedy byly pro velký zájem do znakového jazyka

Henri Monfort, Dana Hájková - Pránická výživa - TV
Henri Monfort přijal pozvání do internetové televize a odpovídal na dotazy ohledně své zkušenosti s pránickou energií - výživou těla, ducha i duše - vědomé práce přijímání a dávání

Henri Monfort: Pránická výživa - Jiná cesta ke spiritualitě
Dobrý den, jmenuji se Henri Monfort a už deset let se vyživuji pouze pránickou stravou, což znamená, že se živím jemnou energií, které říkáme prána, a nepřijímám už pevnou stravu. O této zkušenosti podávám svědectví prostřednictvím série přednášek, kterou jsme uspořádali v České republice a na Slovensku. Do vaší země jsem přijel už v roce 2011, tehdy jsme také uspořádali sérii přednášek. Jejich úspěch byl tak velký, že jsme se rozhodli tuto zkušenost zopakovat. Přednášek bylo letos 13 a v jejich průběhu jsme se setkali s více než 4 000 lidí. Ve stejném čase vychází v češtině i moje kniha Pránická výživa, která bude v září přeložena i do angličtiny.

Henri Monfort - Pranic nourishment - New book
Henri MONFORT was born in 1953 in Brittany on the Pointe du Raz, in the far west of France. It is in this magical world of the Grand Large, the Ocean and wild winds that he made contact with the Forces of Nature. A shaman and a therapist, he now lives in Nantes where he began the experience of “Pranic nourishment” on 23rd November, 200