Bubnování v kruhu - circle drums

 Sobotní relaxační  bubnování dospělých i dětí na vlně hravosti a radosti. / datum konání   prosím sledujte na http://www.terranovaincognita.cz/aktuality/  , či si napište o zařazení do zvaných zájemců e - mailem. Čas dospělých společně strávený v hravé, tvořivé činorodosti  s dětmi je to nejcennější, co jim můžeme dát . A obohacujeme se tak i navzájem. Setkání všech „generací“ v kruhu vede k pochopení, přijetí a vzájemné úctě. Posiluje tolik skomírající lidskou sounáležitost a bezpodmínečnou lásku. Přirozenost přítomného okamžiku. Bubnujeme na šamanské bubny, sibiřské bubny, heartwood  djembe , dundun bubny basové, hrajeme na balafon, caxixi chrastidla z Afriky, deštnou hůl, flétničky, Yabaru, rolničky, spring drum, tamburínu a mnoho dalších nástrojů.