Henri Monfort – Brno

Sál B. Bakaly, Brno | 31. 5. 2013 Otázky Henri Monfort na konci roku 2013: Přednáškové turné Henryho Monforta, které proběhlo  na podzim 2011 a na jaře 2013 po České republice vzbuzovalo nebývalý zájem posluchačů. Henry je člověk živící se pouze pránicky, tedy energií. Většina z posluchačů znala do té doby jen půst a pár příběhů svatých, kteří se též dle dostupných zveřejněných zpráv nepotřebovali běžně stravovat. Mnozí z nich vážně usilovali nebo stále usilují o přechod na pránickou výživu, další jen chtěli vidět na vlastní oči člověka, který se dle zpráv opravdu neživí pevnou stravou. Všichni byli unešeni jeho osobností, působil a působí nejen zdravě, ale především vyrovnaně a neunavitelně,  což také dokládal popisem svého  životního stylu, o kterém se nám ani nesní. Mnozí ze zúčastněných pocítili na sobě během přednášky blahodárný vliv Henryho energie, nějakou dobu sami nemuseli jíst. Začali uvažovat také o možnosti aspoň se pokusit o převedení na pránickou stravu. Mluvilo se o harmonii  tří složek člověka – těla, duše a ducha, jako podmínce k převedení na pránickou výživu.. Po převedení však očista těla a harmonizace pokračuje na další, ještě hlubší úrovni. Otázka: Jak tedy  člověk pozná, že je dostatečně zharmonizován a vhodným adeptem k úspěšnému 21tidennímu přechodu? Nebo se úroveň harmonizace pozná až během 21tidenního přechodu – rituálu? Rozdíl mezi půstem a pránickou výživou je myslím dost jasný. Půst je přechodná detoxikace, hladovění, nelze praktikovat dlouhodobě, když se přetáhne určitá hranice – většinou 40 dní, tak již následuje nevratná cesta ke smrti.  Pránická výživa je naproti tomu stavem trvalým, kdy buňky „vědí“, že energii mohou  přijímat přímo bez prostředníka – potravy. Otázka:  Minimální příprava na přechod z pohledu stravování by měla vypadat jak?     V knize „Pránická výživa – Jiná cesta ke spiritualitě“ upozorňujete na evoluci. Přechod k pránické výživě je dle vás součástí vývoje člověka a jednou lidstvo přejde na tento způsob stravování. Z pohledu čím dál méně kvalitnější stravy a snižování jejího množství na planetě je to naděje, jak přežít v budoucnosti a jak méně zahrnovat Zemi průmyslem a odpady. Otázka: Ta budoucnost je asi hodně vzdálená? Otázka: Co se změnilo za poslední dva roky od prvních Vašich přednášek? Jak osobně u Vás, tak u nás v Česku? A taky je nějaký posun z pohledu vědy? Ve filmu Život ve světle je popisován inženýr z Německa, který též přešel na pránu a díky známostem s lékaři podstoupil testy na klinice v Německu a i v Praze, což nebylo u nás nikdy prezentováno. Otázka: Nic bližšího asi nevíte? Říká se, že jídlo je jedním ze způsobů uzemnění. Tak, jako jsou pro strom potřebné kořeny, tak člověk potřebuje jídlo. Otázka: Jak vy se uzemňujete? Potřebujete se uzemňovat? Vaše slova v knize: „K revoluci hmoty, která tvoří naše tělo, nedojde změnou politických, ekonomických, či náboženských struktur, nýbrž přeměnou  našeho přesvědčení založeného na omezen, strachu a smrti.“ Otázka : Jak se máme zbavit emocí strachu a ze smrti? „80% nemocí souvisí se stravou.“ Otázka : Jde o přijímané a metabolicky z potravy zpracované toxiny, zátěž zažívacích orgánů a ještě něco? „Pracuji na novém fungování těla jako prototypu nového funkčního systému pro své bratry a sestry. Jsem průzkumníkem nového, zatím neprobádaného systému.“ Otázka: Kam až chcete dojít? „Potvrzuji svou nezávislost na systému, především pak na myšlenkových konceptech, které nás programují, ve kterých je zájem nás udržet.“ Tuto nezávislost jste získal odbouráním stravování nebo dalším osobním vývoje, který nastal pročiš´továním při pránické výživě? Otázka : Zřejmě máte na mysli i zdraví, tedy nepotřebujete lékaře a další produkty a obory lidské činnosti?    Ruský léčitel Sergej Lazarev řekl, že většina lidí si není vědoma mnohých emocí. Jde zřejmě o hrubost těla, znecitlivění… Sama jsem zažila při léčitelském čištění komentář o uvolňujících se emocích, které byly  jemné a  opravdu jsem je ve vztahu k tělu necítila. Přitom právě „usazené“ emoce jsou zdrojem nemocí. Je pránická výživa možností řešení, cestou očisty od těchto emocí? Stačí tento postup jako proces uvědomování? Nebo je nutné odžití a nabytí zkušeností v utrpení každodenního života? Otázka: Vy prožíváte nějaké emoce? Ve vztazích? V partnerství ? V rodině? Jak reagujete pokud vůbec reagujete? Závěr: Co by jste našim čtenářům vzkázal jako pobzbuzení či inspiraci do nového roku 2014?   Děkuji za rozhovor pane Monfort.   Rozhovor připravila pro časopis Phenix: Blanka Urbánková   Foto: Dana Hájková